Tin nổi bật
Tin nổi bật
Toàn ngành có 57 tiết mục tham gia Liên hoan tiếng hát cán bộ, nhà giáo, người ...
Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-PGDĐT ngày 17/10/2018 của Phòng GD&ĐT huyện về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành giáo dục huyện Yên Mỹ năm 2018, Công văn số 642/PGDĐT ngày 30/10/2018 của phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành giáo dục huyện ...
> Xem chi tiết

  • 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0